Tôm khô nhỏ

Tên sản phẩm: Tôm khô nhỏ
Giá thành: Theo thời giá
Mô tả:

– Tôm biển tự nhiên phơi khô 100% (không phải tôm nuôi).

– Đóng thành phẩm:

. Bịch 1kg.

. Bịch 1/2kg.

   Sản phẩm liên quan

Tôm khô lớn
Theo thời giá VNĐ