Ruốt khô (Con moi)

Tên sản phẩm: Ruốt khô (Con moi)
Giá thành: 30.000 VNĐ/bịch
Mô tả:

– 100% ruốt tươi phơi khô, đảm bảo không cát sạn.

– Đóng thành phẩm:

. Bịch 300gr.

. Theo yêu cầu của Quý Khách.

   Sản phẩm liên quan

Cá đéc khô tẩm gia vị
70.000 VNĐ/bịch VNĐ
Mắm cá cơm
30.000 VNĐ/hộp VNĐ
Mắm ruốt
40.000 VNĐ/hộp VNĐ
Cá hố
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá đéc khô con trung
60.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá cơm khô
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá cơm hấp phơi khô
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá đéc khô con lớn
70.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá đéc khô con nhỏ
50.000 VNĐ/bịch VNĐ