Nước mắm Loại 1 (nắp vàng)

Tên sản phẩm: Nước mắm Loại 1 (nắp vàng)
Giá thành: 15.000 VNĐ/lít
Mô tả:

– Nước mắm nguyên chất sản xuất theo công thức truyền thống.

– Đóng thành phẩm:

+ Chai 1 lít (thùng 6 chai).

+ Chai 5 lít.

+ Theo yêu cầu của Quý Khách.

   Sản phẩm liên quan

Nước mắm Đặc Biệt (nắp vàng, 01 nhãn nhỏ)
60.000 VNĐ/lít VNĐ
Nước mắm Đặc Biệt (nắp đỏ, 01 nhãn nhỏ)
80.000 VNĐ/lít VNĐ
Nước mắm Nhĩ (nắp đỏ, 02 nhãn nhỏ)
100.000 VNĐ/lít VNĐ
Nước mắm Thượng Hạng (nắp vàng)
30.000 VNĐ/lít VNĐ
Nước mắm Loại 1 (nắp xanh)
20.000 VNĐ/lít VNĐ
Nước mắm Thượng Hạng (nắp xanh)
40.000 VNĐ/lít VNĐ
Nước mắm Đặc Biệt (nắp trắng)
50.000 VNĐ/lít VNĐ