Mực khô AS

Tên sản phẩm: Mực khô AS
Giá thành: Theo thời giá
Mô tả:

– Mực câu 100%.

– Đóng thành phẩm:

. Bịch 1kg.

. Bịch 1/2kg.

   Sản phẩm liên quan

Mực khô A1
Theo thời giá VNĐ
Mực khô A3
Theo thời giá VNĐ
Mực khô A4
Theo thời giá VNĐ
Mực khô A2
Theo thời giá VNĐ