Mắm ruốt

Tên sản phẩm: Mắm ruốt
Giá thành: 40.000 VNĐ/hộp
Mô tả:

– 100% ruốt tươi + Mắm nhỉ.

– Đóng thành phẩm:

. Hộp 300gr.

. Theo yêu cầu của Quý Khách.

   Sản phẩm liên quan

Cá đéc khô con lớn
70.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá đéc khô con nhỏ
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá hố
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Mắm cá cơm
30.000 VNĐ/hộp VNĐ
Cá cơm hấp phơi khô
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Ruốt khô (Con moi)
30.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá cơm khô
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá đéc khô tẩm gia vị
70.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá đéc khô con trung
60.000 VNĐ/bịch VNĐ