Cá đéc khô tẩm gia vị

Tên sản phẩm: Cá đéc khô tẩm gia vị
Giá thành: 70.000 VNĐ/bịch
Mô tả:

– Cá đéc tươi tẩm gia vị phơi khô.

– Đóng thành phẩm: Bịch 400gr.

   Sản phẩm liên quan

Ruốt khô (Con moi)
30.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá đéc khô con nhỏ
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá hố
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá cơm khô
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá đéc khô con trung
60.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá cơm hấp phơi khô
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Mắm cá cơm
30.000 VNĐ/hộp VNĐ
Mắm ruốt
40.000 VNĐ/hộp VNĐ
Cá đéc khô con lớn
70.000 VNĐ/bịch VNĐ