Lễ hội Sông nước Tam Giang, Xuân Bính Thân 2016 – Sông Cầu, Phú Yên